Алгебра

Курс жайлы

Бұл бөлімде экспонента және логарифм ұғымдарымен танысасың, функция туралы біліміңді көрсеткіштік және логарифмдік функциялармен толықтырасың. 10-сыныпта оқыған дифференциалдау операциясы оның қарама-қарсы амалы – интегралдауды меңгеруге әкеледі. Ал интеграл қисық сызықты трапецияның ауданын және айналу денесінің көлемін есептеуді үйретеді. Бұрыннан белгілі сандар мен функцияларды ғана емес, сонымен қатар ықтималдылықтарды қосуды және көбейтуді меңгересің. Кездейсоқ шамалармен танысасың, олардың үлестірімділік заңдылығын және сандық сипаттамаларын анықтауды үйренесің.

Әлеуметтік желілерде бөлісу:

Мазмұны

Пікірлер(15)

Алгебра 11-сынып
4.4
Пікірлер
Мұғалімге арналған әдістемелік ұсыныс
Әлеуметтік желілерде бөлісу: