Сабақ жоспарлары

Жарияланған материалдар мен жариялану салдары Сізге жекеше түрде жауапкершілік жүктейді.
Материалдар Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №451-І. бұқаралық ақпарат құралдары туралы Заңына сәйкес келуі тиіс.