Виртуалды зертхана

Математика

Түзудің теңдеуі
Көпмүшелер мен корреляциялық тәуелділік
Квадраттық функцияның графигі
Көзмөлшер
Функция туындысы мен интегралының графигі
Векторларды қосу
Ықтималдықтар теориясының элементтері
Бөлшектерге кіріспе
Бөлшектерді салыстыру
Көбейту кестесі
Бөлшек түрінде жаз
Фигуралардың конструкторы
Функцияналдық тәуелділік
Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі
Тригонометриялық саяхат
Рационал өрнектер
Функцияналдық тәуелділік негіздері
Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі
Сандардың құрамы
«Пропорция» ойыны
Өлшем бірліктері
Ауданды есептеу
Ауданды ондық бөлшектермен есептеу
Теңсіздіктер шешімі
Ауданын табудың негіздері
Көбейту жолымен ауданын есептеу
Теңдік: Негіздері
Екі айнымалы теңдік
Бөлшектер: Аралас сандар
Бөлшектер: Теңдік
Бөлшектер: Кіріспе
Квадрат функция графигі
Функция кестесінің құрылымы
Векторларды қосу
Векторларды қосу: Теңдеулер
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің сараптамасынан өтіп, білім беру мекемелерінде қолдануға ұсынылады
Бұйрықты көру