Виртуалды зертхана

Физика

"Шытырман" ойыны
Конденсаторды зерттеу
Тізбек құруды үйрену және оны зерттеу
Электр өрісі
Электр өрісіндегі хоккей
Радиотолқындар мен электромагниттік өрістер
Батарея кернеуі
Микротолқындар қасиеттерін зерттеу
Жарықтың сынуы
Толқындар
Сыртқы фотоэлектрлік эффект
Толқын интерференциясы
Күш және қозғалыс негіздері
Дененің орын ауыстыруын анықтау
Көлбеу жазықтық
Өткізгіштік
Лазерлер
Жарық кванттары. Толқындық функция
Резерфорд тәжірбиесі
Жартылай өткізгіштер
Дыбыс
Заряд және өріс
Фарадей заңы
Ом заңы
Өткізгіштің кедергісі
Тепе-теңдік
Бірөлшемді кеңістіктегі күштер
Электр ажыратқыштың жұмыс істеу принципі
Тартылыс күші зертханасы
Газдар. Кіріспе
Газдың қасиеттері
Толқындар. Кіріспе
Тартылыс күші: Негіздері
Альфа-ыдырау
Бета-ыдырау
Электрлік-магниттік толқындар түрлерінің түрлі газ молекулаларына әсерін зерттеу
Энергия пішіндері мен өзгерулері
Шарлар және статикалық зарядтар
Шарлар және көтергіш күш
Тербелістен туындаған механикалық толқындар
Толқындық қозғалыс
Айнымалы қозғалыс
Генераторлар. Трансформаторлар
Гравитация және орбиталар
Гравитация және орбиталар
Сұйықтықтағы және ағыстағы қысым
Гук заңы
Қысым және сұйықтықтар
Кулон заңы
Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене қозғалысы
Өткізгіштік зона
Екіөлшемді кеңістіктегі қозғалыс
Электрлік-магниттік құбылыстарды зерттеу
Жазықтықтағы материалдық нүктенің қозғалысын зерттеу
Жарықтың кванттық және корпускулалық-толқындық табиғаты
Потенциалдық шұңқырлар және коволенттік байланыстар
Кванттық оптика
Диффузия. Дене температурасының молекулалар жылдамдығына тәуелділігі
Магниттік құбылыстар
Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі
Молекулалар және жарық спектрі
Молекулалық мотор
Айналу моменті
Нейрон
Нейрон
Оптикалық пинцеттер және олардың қолданылуы
Дэвисон және Джермер тәжірибесі: электрондар дифракциясы
Штерн-Герлах тәжірибесі
Гидростатикалық қысым
Механикалық энергияның сақталу заңы
Серіппелі маятник: Негіздері
Радиоактивтілік бойынша жасты анықтау
Күш және қозғалыс
Тартылыс күші
Статикалық зарядтау. Тізбекті тұйықтау
Қара дене спектрі
Атом құрылысы
Серіппелі маятник
Үйкеліс
Түстерді ажырату
Батарея-резистор тізбегі
Тұрақты токтың электр тізбегі
Энергетикалық скейт алаңы
Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана
Фарадейдің электромагнитті зертханасы
Энергетикалық скейт-парк